โซลาร์ตรอน เผยผู้ถือหุ้นเดิม จองเซื้อหุ้นเพิ่มทุนล้าน จากที่เสนอขาย 544.12 ล้านหุ้น สนับสนุนโยบายธุรกิจพลังงานสะอาดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งจะผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 50% ปลดเครื่องหมาย “C” ในทันที

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการเปิดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด SOLAR เปิดเผยว่าจากที่บริษัทฯกําหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนแนวทางหวยลาววันนี้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564 เป็นมูลค่ารวม 544,124,723 บาท หุ้นเพิ่มทุนได้รับการจองซื้อจากผู้ถือหุ้นอย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯประกาศออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น

แสดงถึงความเชื่อมั่นในนโยบายและทิศทางใหม่ของธุรกิจตามที่บริษัทฯได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นไปในงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 50% ปลดเครื่องหมาย “C” (Caution) ให้แก่หลักทรัพย์ SOLAR ในทันที

“จากประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 30 ปี ทำให้ SOLAR มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในธุรกิจที่ทำ ปัจจุบันบริษัทฯกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนใหม่ เราไม่เพียงผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น แต่มุ่งนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมพลังงานบริสุทธิ์ใหม่ๆ ให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศนำไปให้ได้อย่างมีคุณภาพและราคาคุ้มค่า เกิดเป็นธุรกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้และผลกำไรที่เพิ่มพูนให้กับกลุ่มบริษัทจนสามารถสร้างผลงาน turn around ได้ในระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี”

By admin