ธอส.จัดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% นาน 4 ปี “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.” วงเงินรวม 500 ล้านบาท กู้สูงสุด 7 แสนบาท/ราย ผ่อนเริ่มต้น 2,900 บาท

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า นอกจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศที่ต้องรับบทหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว บุคลากรที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ วางแผน เฝ้าระวัง และป้องกันโควิด รวมทั้งช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น ซึ่งถือเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง

“เพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับกลุ่มคนเหล่านี้ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.” สำหรับ อสม. ที่มีที่ดินปลอดภาระหนี้ เพื่อก่อสร้างบ้านตามแบบบ้านของสถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน วงเงินต่อรายไม่เกิน 700,000 บาท”

อัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้าน ธอส.
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 เท่ากับ 1.99% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150% ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี
เงื่อนไขกู้ซื้อบ้าน ธอส.
ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี
2. กรณีกู้ 700,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,900 บาท

3. ฟรี ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้
ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท)
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท
ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง เพียงยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566
“ธอส.ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครที่เป็นผู้เสียสละ ดูแลผู้ป่วย และช่วยเหลือพยาบาลผู้ป่วยจาก COVID-19 มาตลอด โดยที่ผ่านมา ได้สนับสนุนสินเชื่อ “โครงการ My Hero : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข” โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรทางการแพทย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มวงเงินในเวลาเพียงไม่กี่วัน

ดังนั้น “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.” จะทำให้ อสม. ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการขอบคุณบุคลากรเหล่านี้ ที่มีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขไทยมาโดยตลอด”

แบบบ้าน ธอส.
ทั้งนี้ สมาชิก อสม. ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนแสดงความจำนงที่ประธานกลุ่ม อสม. ในแต่ละพื้นที่ พร้อมแสดงเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ บัตรประจำตัว อสม. รวมถึงแบบบ้าน อสม. ที่มีให้เลือก 5 แบบ ประกอบด้วย

บ้านครอบครัว อสม. 1 ขนาดเนื้อที่ 43.5 ตารางเมตร
บ้านครอบครัว อสม. 2 ขนาดเนื้อที่ 44.5 ตารางเมตร
บ้านครอบครัว อสม. 3 ขนาดเนื้อที่ 48.7 ตารางเมตร
บ้านครอบครัว อสม. 4 ขนาดเนื้อที่ 47.5 ตารางเมตร
บ้านครอบครัว อสม. 5 ขนาดเนื้อที่ 48 ตารางเมตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

By admin