วันที่ 3 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นการเคลื่อนไหววงการแบงก์ในการประกาศขยับโครงสร้างผู้บริหาร แต่งตั้ง โยกย้ายกันหลายแห่งพร้อมกัน

โดยเริ่มต้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ยานแม่ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) โดยมีเปิดตัวบริษัทลูกใหม่ ๆ ออกมา เช่น AISCB, SCB TechX, Alpha X และการเคลื่อนไหวผ่านการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีการเงินและแพลตฟอร์มกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านล้านบาท และฐานลูกค้ากว่า 200 ล้านคน

และล่าสุด คณะกรรมการธนาคาร (บอร์ด) ได้พิจารณาปรับผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับโครงสร้างของธุรกิจ จึงมีมติแต่งตั้ง “นายกฤษณ์ จันทโนทก” ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้

ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่นี้ นายอาทิตย์ นันทวิทยา จะพ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ 3 คน ได้แก่ นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ นายอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ และ ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยทั้ง 3 คนจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินไทยพาณิชย์ ได้แก่ บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ,บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ตามลำดับ

ต่อมาธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี หลังจากควบรวมกิจการแล้วเสร็จเมื่อปีก่อน โดยในปี 2565 ได้ประกาศกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “The Bank of Financial Well-being” โดยจะเสริมความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งการปรับโครงสร้างธุรกิจและจับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยจัดตั้ง “บริษัท ทีทีบี คอนซูมเมอร์ จำกัด” (ttb consumer company limited) เป็นบริษัทในเครือทีเอ็มบีธนชาตถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจตัวแทนขาย ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ครบวงจร เพื่อขยายฐานลูกค้าบุคคล และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้แต่งตั้ง “นายจเร เจียรธนะกานนท์” เป็น “กรรมการผู้จัดการ”

ขณะเดียวกัน ได้เชิญ “นายฐากร ปิยะพันธ์” ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาอาวุโส” ด้วยประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน การธนาคาร มากกว่า 20 ปี จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่ต้องการ โดยนำพา “ttb consumer” ก้าวขึ้นติดอันดับ 1 ใน 4 ของธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ภายใน 3 ปี

สำหรับ “นายฐากร ปิยะพันธ์” ก่อนจะมารับตำแหน่งในทีทีบี ได้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงกิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อนจะเข้ามารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ก่อนจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

และแบงก์สุดท้าย คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้แต่งตั้ง ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกลยุทธ์ ครอบคลุมงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน งานวิจัยธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจและเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

โดยก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK “ดร.เบญจรงค์” เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร MEbyTMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

By admin